Polityka Prywatności

start/Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, pozyskanych od Klientów za pośrednictwem adresu e-mail za pomocą serwisu www prowadzonego pod adresem www.cominfo.com.pl przez firmę COMINFO Jan Wiśniewski ul. Potockiego 1/117, 85 - 309 Bydgoszcz.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest COMINFO Jan Wiśniewski ul. Potockiego 1/117, 85 - 309 Bydgoszcz zwana dalej „Administratorem”.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: janek@wisniewski.pl

3. Twoje dane osobowe jak i przesłane materiały fotograficzne lub inne będą przetwarzane w celach związanych z obsługą zamówienia lub wykonaniem usługi przez COMINFO Jan Wiśniewski, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszelkie uzyskane dane osobowe i materiały fotograficzne w trakcie działalności strony są poufne.

4. Informujemy, że odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi wsparcia IT dla Administratora.

5. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, dane związane z rozliczeniami księgowymi będą przetwarzane przez 6 lat, licząc od końca roku w którym została wystawiona dla Ciebie ostatnia faktura, lub do czasu wycofania tej zgody.

7. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie pisząc do nas wiadomość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

9. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informujemy, że Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być wykorzystywane do profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości zrealizowania dla Klienta zamówionej usługi, w tym dostarczenia zamówionych produktów/usług. W tym celu firma COMINFO Jan Wiśniewski może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać takie dane Klienta jak:

  • imię i nazwisko Klienta,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • NIP (w przypadku Przedsiębiorców)

12. Składając zamówienie drogą e-mail Klient wyraża zgodę na gromadzenie przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę danych osobowych Klienta wyłącznie w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia, tj:

  • udzielenia informacji o stanie realizacji zamówienia,
  • dostarczenia przesyłki,
  • dokonania rozliczeń,
  • obsługi reklamacji w ramach gwarancji lub rękojmi za wady.

13. W celu realizacji zamówienia firma może udostępniać zebrane od Klienta dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich sytuacjach przekazywanie danych ograniczone jest do wymaganego minimum.

Cookies

Strona korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Zawierają one przede wszystkim informację potrzebne do tworzenia statystyk. Do zbieranych danych można zaliczać przede wszystkim czas odwiedzin strony, nazwę stacji klienta (identyfikowaną za pomocą protokołu HTTP/HTTPS), adres strony internetowej za pomocą którego nastąpiło wejścia do serwisu czy też informacje o przeglądarce Klienta.

Wykorzystywane przez stronę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze serwisu i służą do przechowywania informacji w celach statystycznych.

Modyfikacja zakresu udostępnienia ww. danych możliwa jest przez Klienta za pomocą indywidualnego ustawienia własnej przeglądarki internetowej. Ograniczenie zakresu gromadzenia plików cookies może wpłynąć (ale nie musi) na możliwość zapoznawania się z materiałami zamieszczonymi na stronie.